ภาพกิจกรรมปี 2561
- สืบสานประเพณีสงกรานต์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2561 18/04/61
- รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 61 11/04/61
- งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” 10/04/61
- เตรียมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 09/04/61
- KU Wind Symphony ร่วมแสดงดนตรีคลาสสิค ในงาน “ ไชยวัฒนารามยามเย็น” 07/04/61
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 02/04/61
- พิธีปิด “โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม มก.”  30/03/61
- ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  29/03/61
- พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม มก.” 28/03/61
- การประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 22/03/61
- เตรียมงาน “๙๙ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” 21/03/61
- ประชุมร่วมกองยานพาหนะฯกับผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง 09/03/61
- มก.ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมฯ 28/02/61
- ปรับปรุงทางเท้าและปรับย้ายเต็นท์ที่พักผู้โดยสารรถสวัสดิการ มก. 26/02/61
- พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล Recycle Bank 22/02/61
- การประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 2/61 22/02/61
- โครงการเตรียมความพร้อมฯ เรื่อง "การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อสัมฤทธิผลในองค์กร" 21/02/61
- พิธีลงนามรับทราบการกำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 12/02/61
- พิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระโอกาสครบรอบ 75 ปี 02/02/61
- โครงการ KU RUN WALK TALK ครั้งที่ 2 24/01/61
- โครงการพัฒนาสวนวรุณาวัน โดย KU29 17/01/61

ภาพกิจกรรมปี 2560
- งานวันที่ระลึก "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" 29/11/60
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 20-24/11/60
- ดำเนินการจัดสถานที่ซุ้มถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15/11/60
- การซ้อมเดินแถวของบัณฑิตวันรับพระราชทานปริญญาบัตรฯกลุ่มที่ 2 13/11/60
- การจับสลากห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/11/60
- พิธีเปิดการใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike First Ride in KU 02/11/60
- นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ปลูกต้นยางพารา จำนวน 9 ต้น ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขน 30/10/60
- ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26/10/60
- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 20/10/60
- พิธี “อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย” 19/10/60
- พิธีเปิดการแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2560 16-20/10/60
- จัดสถานที่ถวายความอาลัย และ โต๊ะลงนามถวายอาลัยเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 14/10/60
- พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 13/10/60
- ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 03/10/60
- พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28/09/60
- พิธีปิดโครงการ KU Run Walk & Talk (ครั้งที่ 1) 27/09/60
- ดำเนินการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่งานนนทรีสีทอง’๖๐ 22/09/60
- โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ 19/09/60
- ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าแสงสว่างจาก 80 วัตต์ เป็น 250 วัตต์ รอบ มก. 14/09/60
- เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ KU Night Eat & Read 13/09/60
- สัมมนาบุคลากรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 09/09/60
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 02/09/60
- พิธีเปิดอาคารศูนย์เกษตรรวมใจ 2 19/08/60
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12/08/60
- การประชุมคณะอนุกรรมการ “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560 10/08/60
- การประชุมหัวหน้างาน และการบริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 8/2560 08/08/60
- ม.แม่ฟ้าหลวงเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการยานพาหนะของกองยานพาหนะฯ 26/07/60
- การจับสลากห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18/07/60
- การประชุมหัวหน้างาน และการบริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 7/2560 07/07/60
- ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 04/07/60
- ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทวีศักดิ์เสสะเวชบริเวณแยกโค้งอาคารสวัสดิการ มก. 01-02/07/60
- กิจกรรม “พอเพียง... เพื่อเพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมใจทำดอกไม้ถวายพ่อ แทนความภักดีนิรันดร์กาล”  29-30/06/60
- การประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่ 6/2560 27/06/60
- การประชุมหัวหน้างาน และการบริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 6/2560 06/06/60
- การจัดงาน “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน 05/06/60
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2560 02/06/60
- ตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ 28/05/60
- การประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่ 5/2560 25/05/60
- การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 23/05/60
- การประชุมเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย มอบหมายงานและวางแผนการจัดการจราจร 16/05/60
- งานซ่อมบำรุง ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พื้นที่และอาคารส่วนกลาง 02-04/05/60
- ดำเนินการโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าอิฐตัวหนอนที่ชำรุดภายในพื้นที่มก. 29-07/04-05/60
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. ประจำปี พ.ศ. 2560
28/04/60
- การประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่ 4/2560  27/04/60
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย” 
24/04/60
- งานสัมมาทิฐิสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร
12/04/60
- งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2560 11/04/60
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 03/04/60
- การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 31/03/60
- ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวรุณาวัน 31/03/60
- เพิ่มเส้นทางรถสวัสดิการ มก. บริเวณพื้นที่ประตูพหลโยธิน 1 (หอประชุม มก.) สะพานลอยสี่แยกเกษตร 27/03/60
- การประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 23/03/60
- เตรียมสถานที่การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” 17/03/60
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง "Ku goes Google" 08/03/60
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ มก. 07/03/60
- โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าอิฐตัวหนอนที่ชำรุดภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05/03/60
- โครงการจัดการความรู้การจัดทำ Value Chain ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี 1-2/03/60
- บรรยากาศกิจกรรมโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย 01/03/60
- ติดตั้งป้ายหน่วยงานและซ่อมบำรุงทางเท้าภายใน มก. 26/02/60
- กิจกรรม ไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” 26/02/60
- การประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 24/02/60
- บรรยากาศกิจกรรมโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย 22/02/60
- การจับสลากห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอยพหลโยธิน 45 03/02/60
- การประชุมหัวหน้างาน และการบริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 2/2560 02/02/60
- จัดเตรียมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 74 ปี 02/02/60
- การเตรียมงานและพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 27/01/60
- ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย งานเกษตรแฟร์ 2560 25/01/60
- การประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ครั้งที่ 1/2560 25/01/60
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 24/01/60
- พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการเสด็จสวรรคต ครบ 100 วัน ในหลวงรัชการที่ ๙ 20/01/60
- งานแถลงข่าว “งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” 18/01/60
- บรรยากาศกิจกรรมโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย 18/01/60
- ฉีดพ่นยากำจัดยุงควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ส่วนกลาง 16/01/60
- การประชุมหัวหน้างาน และการบริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 1/2560 06/01/60

ภาพกิจกรรมปี 2559
- ตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับวันงานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2559 29/12/59
- การประชุมการบริหารและติดตามภารกิจครั้งที่ 11 23/12/59
- ประชุมสรุปการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2559 14/12/59
- ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 11/12/59
- เข้ารับฟังสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 08/12/59
- การประชุมการบริหารและติดตามภารกิจ ครั้งที่ 10 08/12/59
- รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 01/12/59
- พิธีทำบุญตักบาตร เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ 01/12/59
- งานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 29/11/59
- เตรียมสถานที่งานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 28/11/59
- การประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 11 24/11/59
- กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 22/11/59
- งานกฐินพระราชทานประจำปี 59 04/11/59
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 24-29/10/59
- เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 21/10/59
- จัดสถานที่ถวายความอาลัยฯและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป 18-20/10/59
- ร่วมถวายความอาลัย น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14/10/59
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 5 07/10/59
- โครงการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29/09/59
- โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองยานพาหนะฯ 22/09/59
- พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” 19/09/59
- เตรียมสถานที่ โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17/09/59
- จับฉลากห้องพักว่างอาคารสวัสดิการ มก. 14/09/59
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559 10/09/59
- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนวรุณาวัน 07/09/59
- RUN for U. KU 76 Mini Marathon 03/09/59
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 4 16,23,27/08/59
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 12/08/59
- จัดสถานที่งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 08-14/08/59
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 05/08/59
- จัดสถานที่งานแถลงข่าวและพิธีเปิด “งานโครงการหลวง 47” 05-14/08/59
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 3 28/07/59
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  28/07/59
- จัดสถานที่งานคอนเสิร์ตการกุศล “ 60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี ” 26/07/59
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 2 25/07/59
- เตรียมสถานที่ “โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2559” 21-24/07/59
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 1 11/07/59
- ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 14/07/59
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิทยาเขตสีเขียวต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 14/07/59
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ” 11-15/07/59
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจรฯ 09-10/07/59
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 04/07/59
- โครงการจัดการความรู้กองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” 01/07/59
- จัดเตรียมสถานที่งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ 24-3/06-07/59
- โครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่”  21/06/59
- จัดเก็บจอกและผักตบชวาคูคลองหอพักหญิง 13/06/59
- ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานประปาสาขาพญาไท เรื่องการวางท่อประปา 13/06/59
- เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ เรือนจำกลางคลองเปรมขุดลอกคูคลองภายใน มก. 09/06/59
- ตัดแต่งและปลูกต้นไม้บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 31/05/59
- ฉีดพ่นสารกำจัดลูกน้ำยุงลายมาตรการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 30/05/59
- อบรมถ่ายทอดความรู้ Word&Excel กับงานในสำนักงาน 29/04/59
- ตัดแต่งต้นไม้บริเวณทางเดินศร.3 - โรงอาหารกลาง 1 20/04/59
- สัมมาฐิทิและสืบสานประเพณีสงกรานกองยานพาหนะฯ 19/04/59
- เตรียมสถานที่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และบรรยากาศในงาน 08/04/59
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 02/04/59
- ก่อสร้างสำนักงานและร้านค้า มก. ในงานกาชาดประจำปี 59 17/03/59
- นิสิตศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว 07/03/59
- โครงการคืนจักรยานสู่ มก. ครั้งที่ 4 26/02/59
- ให้การต้อนรับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ฆ่ายุงลาย 19/02/59
- โครงการคืนจักรยานสู่ มก. ครั้งที่ 3 19/02/59
- จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ 59 และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน 03/02/59
- รับโล่ตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Building 2015 ระดับดีเด่น 27/01/59
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1-59 20/01/59
- โครงการ ปั่นประสานสัมพันธ์ เลียบคลองบางเขน 13/01/59
- คณะนักเรียนเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย มก. 07/01/59

ภาพกิจกรรมปี 2558
- งานสัมมาทิฐิภิรมย์ กองยานพาหนะฯ 29/12/58
- ตรวจความก้าวหน้าท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนเลียบคลองบางเขน 25/12/58
- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 03/12/58
- เตรียมสถานที่งาน "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด" 29/11/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13 24/11/58
- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558 20/11/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12 13/11/58
- พิธีเปิดการแข่งขันชกมวยภายใน มก. 09-13/11/58
- ประชุมร่วมมก.บางเขน กับแขวงการทางกรุงเทพฯ 28/10/58
- เตรียมสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 16/10/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9 14/10/58
- พิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่ มก. 09/10/58
- จัดสถานที่พิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่ มก. 08/10/58
- ติดตั้งเสาล้มลุกกั้นเส้นทางจักรยาน 05/10/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 30/09/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7 29/09/58
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2558 26/09/58
- วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและแลกเปลียนเรียนรู้ 24/09/58
- ปรับปรุงแสงสว่างภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 18/09/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6 17/09/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5 11/09/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4 09/09/58
- ปรับปรุงสวนปาล์มอาวุโส มก. 08-10/09/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 01/09/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 26/08/58
- ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 21/08/58
- งานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารเนื่องในโอกาสหมดวาระฯ 13/08/58
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 11/08/58
- ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดงาน โครงการหลวง'46 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 07/08/58
- งานรักษาความปลอดภัยปรับปรุงเส้นจราจรห้ามจอดตลอดแนว 05/08/58
- เตรียมเส้นทางรองรับนักปั่นวันซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike for MOM 02/08/58
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28/07/58
- ปรับปรุงเส้นทางถนนภายในมหาวิทยาลัย 20-../07/58
- ต้อนรับผู้บริการกรุงเทพฯ, การไฟฟ้านครหลวง สำรวจเส้นทางกิจกรรม Bike for MOM 17/07/58
- ประชุมร่วมหน่วยงานรับผิดชอบเส้นทางกิจกรรม Bike for MOM 08/07/58
- ประชุมเตรียมถวายความปลอดภัยกิจกรรม Bike for MOM 06/07/58
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 03/07/58
- ประชุมส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ สำนักหอสมุด มก. 26/06/58
- งาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558" 19-28/06/58
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมาทิฐิ อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร 23/05/58
- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารสืบสานประเพณีสงกรานต์ 17/04/58
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 02/04/58
- พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ "72 ปีเกษตรศาสตร์สั่งสม อุดมแห่งแผ่นดิน" 30/01/58
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557 6-10/01/58

ภาพกิจกรรมปี 2557
- สวัสดีปีใหม่ 2558 ย้อนยุค สุขใจ ตามสไตล์กองยานพาหนะฯ 24/12/57
- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล 03/12/57
- การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นภายใน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 17-21/11/57
- ประชุมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย มก. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร 31/10/57
- Live Show in KU & Best Improvment Awards ครั้งที่ 4 22/10/57
- งานกฐินพระราชทาน 17/10/57
- การสร้างสัมมาทิฐิและมุทิตาจิตผู้เกษียรอายุราชการ 10/10/57
- งานมุทิตาจิตงานบริหารและธุรการ 23/09/57
- พิธีรับมอบรถจักรยานเพื่อนิสิต มก. (พี่ให้น้อง) ครั้งที่ 2 17/09/57
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557 06/09/57
- พิธีมอบรถสวัสดิการมก. โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มก. 18/08/57
- นักศึกษาป.โท คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดูงานระบบบำบัดน้ำเสียกลาง 16/05/57
- พิธีรับมอบรถจักรยานเพื่อนิสิต มก. (พี่ให้น้อง) 25/04/57
- โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายใน มก. (จยย. ISO.) 22/04/57
- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารสืบสานประเพณีสงกรานต์ 10/04/57
- นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ดูงานระบบบำบััดน้ำเสียกลาง 25/02/57
- โครงการจัดการความรู้สัมมาทิฐิบุคลากรกองยานพาหนะฯ 22/02/57

ภาพกิจกรรมปี 2556
- พิธีเปิดห้องอ่านหนังสือ อ.จอดรถวิภาวดี 18/12/56
- ม.เกษมบัณฑิตศึกษาดูงาน 16/12/56
- งานมอบรถรางโดยบริษัท CP ALL 12/11/56
- งานกฐินพระราชทาน 01/11/56
- โครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการและระงับอัคคีภัยอาคารสูง 27/09/56
- นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ดูงานระบบบำบัดน้ำเสียกลาง 24/09/56
- ม.มหาสารคามศึกษาดูงาน 30/08/56
- ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงาน 14/08/56
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการ "Fire Prevention Project" 7-8/08/56
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรฯ 04/07/56
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2556 29/06/56
- เตรียมงานพิธีเปิดงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 21/06/56
- โครงการจัดการความรู้ การเตรียมความพร้อมสภาวะวิกฤต 11/06/56
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้พุทธมณฑลครั้งที่ 8 02/06/56
- โครงการจัดการความรู้สัมมาทิฐิบุคลากรกองยานพาหนะฯ (หาดวนกร) 24-25/05/56