ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี 2561
 
 
- ปิดให้บริการอาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 1และ 2 วันจันทร์ที่ 14 และวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (17 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561)  ( โหลดใบสมัคร )  
- มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดราชการเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  
- หยุดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการช่วงเทศกาลสงกรานต์  
- ปิดบริการอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1และ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2  
- งดจ่ายกระแสไฟฟ้า 6 เมษายน 2561  
- รายละเอียดโครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
- ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  
- ปิดให้บริการอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ งามวงศ์วาน 2  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 11 ตำแหน่ง จำนวน 41 อัตรา (17 ม.ค. - 7 ก.พ. 2561)  
- งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561  
- ผลการดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า พื้นที่ส่วนกลาง มก. บางเขน  
- การจัดการจราจรรอบโรงเรียนสาธิตฯ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561  
- ขอความร่วมมือเปิดให้บริการสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561  
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี 2560
 
- ปิดบริการ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 (31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561)
- วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" 29/11/2560
- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
- อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย
- วันแห่งการสร้างสัมมาฑิฐิ เกษียนอายุราชการ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน มก.
- ปิดบริการ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม วันที่ 29 พ.ย.2560 (06.00-20.00น.)
- รายชื่อผู้ได้สิทธิ์พักอาศัยของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ 14 ตำแหน่ง 47 อัตรา (ครั้งที่ 2)
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม วันที่ 2-4 พ.ย.2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ 14 ตำแหน่ง 47 อัตรา (ครั้งที่ 1)
- ห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนซอยพหลโยธิน 45 ว่าง
- หยุดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
- แผนผังการจัดการจราจร กิจกรรม "อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย" ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม
- ปิดให้บริการอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1และงามวงศ์วาน 2 ในวันที่ 13,23,26 ตุลาคม 2560
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 14 ตำแหน่ง จำนวน 47 อัตรา (22 ก.ย.-17 ต.ค.60)
- ผลการพิจาณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (7 กันยายน 2560)
- เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- ห้องอ่านหนังสือในโครงการ KU Night Eat & Read
- โครงการฝึกอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 2560
- ประชุมคณะอนุกรรมการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560
- การประชุมหัวหน้างานฯ ครั้งที่ 8/2560_8/8/2560
- ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี พ.ศ. 2560
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม (2 กันยายน 2560)
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560        แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (2 กันยายน 2560)
- การดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลายในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พักอาศัยห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 6/2560
- ติดตั้งคันชะลอความเร็ว_15/06/2560
- ปรับปรุงถนนระพีสาคริกบริเวณด้านหน้าหอพักหญิง
- วันรำลึกฯ ร.๘ ทรงหว่านข้าว_5/06/2560
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) พนักงาน 16 ตำแหน่ง 49 อัตรา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 16 ตำแหน่ง 49 อัตรา
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 16 ตำแหน่ง 49 อัตร
- ประกาศห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าง
- ปรับปรุงถนนทวีศักดิ์เสสะเวช 1-2 ก.ค. 2560
- ประกาศปิดการจราจร 1-2 กรกฎาคม 2560
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2560
- ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พื้นที่และอาคารส่วนกลาง
- โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า_พฤษภาคม 2560
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- งานสัมมาทิฐิสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร_12-04-2560
- งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2560
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
- ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวรุณาวัน
- เพิ่มจุดบริการรับ-ส่ง รถสวัสดิการ มก.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้
- มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 16 ตำแหน่ง 48 อัตรา(16 มี.ค. - 12 เม.ย. 2560)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าพักอาศัยห้องพักของอาคารสวัสดิการ มก.
- การขับเคลื่อน Thailand 4.0
- Ku goes Google กองยานพาหนะฯ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยฯ
- โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าภายใน มก.
- การจัดทำ Value Chain ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
- ปรับปรุงทางเดินเท้าตัวหนอนภายใน มก.
- ไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน”
- การประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 2/2560_24-02-2560
- จับฉลาก..ห้องพักอาคารสวัสดิการ มก._03-02-2560
- ประชุมหัวหน้างาน กองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 2/2560
- ผลการดำเนินงานกองยานพาหนะฯ ประจำเดือน 1/2560
- งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- งดบริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก วันจับฉลาก และวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาคารสวัสดิการ มก.
- พ่นยากำจัดยุงลาย
- ประกาศขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก วันจับฉลาก และวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาคารสวัสดิการ มก.
- แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกางเต้นท์โดม งานเกาตรแฟร์ ประจำปี 2560
- ขอความร่วมมือเปิดให้บริการสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560
- ประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2560
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี 2559
- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหานงานทั่วไป จำนวน 1  อัตรา (9 - 30 ธ.ค. 59)
- ประกาศห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ซ. พหลโยธิน 45 ว่าง 6 ห้อง (13-27 ธ.ค.59)
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 16 ตำแหน่ง 46  อัตรา (2 - 30 ธ.ค. 59)
- ประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 12/2559
- ประชุมสรุปการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2559
- ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน KU Green Campus
- ประชุมการบริหารและติดตามภารกิจ ครั้งที่ 10/2559
- กองยานพาหนะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ_1 พ.ย. 2559
- พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ50 วัน)
- ๕๓ ปี นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี
- เตรียมงานนนทรีทรงปลูก _28 พ.ย. 2559
- การประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 11/2559
- กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”_22 พ.ย. 2559
- จัดสถานที่ถวายความอาลัยฯ
- แผนผังการจราจรงานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวัฒนธรรมดนตรี วันที่ 29 พ.ย. 2559
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม (26-29 พ.ย. 2559) (เพิ่มเติม)
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม (27-29 พ.ย. 2559)
- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันแรก_24 ตุลาคม 2559
- จัดสถานที่ถวายความอาลัยฯ
- เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๕๙
- การประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 10/2559
- มก. ร่วมถวายความไว้อาลัยฯ _14 ต.ค. 2559
- งานปรับปรุงด้านกายภาพ ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม_กันยายน 2559
- โครงการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม
- การดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์พักอาศัยอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 ตำแหน่ง 47  อัตรา (2 - 16 ก.ย. 59)
- โครงการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
- วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ (เกษียนอายุราชการ) 2559
- ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559
- จัดสถานที่โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมฯ 2559
- จับฉลากห้องพักว่างอาคารสวัสดิการ มก.
- พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559
- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนวรุณาวัน
- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 2559
- RUN for U. KU 76 Mini Marathon
- ประชุมเตรียมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซ. พหลโยธิน 45 ว่าง 8 ห้อง
- งดให้บริการ และงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559)
- โครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559 (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559) แบบต้อบรับเข้าร่วมโตรงการ
- แผนการจราจรโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (3 ก.ย.2559)
- ประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 8/2559
- เยี่ยมชมพื้นที่สำนักพิพิธภัณฑ์_24-08-2559
- ผลการดำเนินงานกองยานพาหนะฯ_23/08/2559
- ซ่อมแซมพื้นผิวถนน
- ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 15 ตำแหน่ง 45  อัตรา (26 ก.ค.- 15 ส.ค. 59)
- เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (13 มิ.ย. -31 ก.ค. 59)
- แผนการจราจรโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 2559
- จัดสถานที่งาน 'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ' ครั้งที่ 10
- ปรับปรุงถนนวิโรจอิ่มพิทักษ์_31/07/2559
- ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายทรงพระเจริญและธงตราสัญลักษณ์
- ปิดการจราจรถนนระพีสาคริก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 59
- ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2559
- ทาสีขอบทาง สีขาวแดง สีขาวเหลือง บนถนนจันทรสถิตย์และถนนสุธรรมอารีกุล
- เตรียมสถานที่ อาคารจักรพันธ์ รับนิสิตใหม่ KU76
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ
- ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าพักอาศัยอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
- ผังการจัดงาน จราจรงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559
- จัดสถานที่งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559
- ผู้บริหารพบบุคลากรกองยานพาหนะฯ
- ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูล UI GreenMetric 2016
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสาธงดาดฟ้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี
- ปิดการจราจรฝั่งขาเข้าถนนจันทรสถิตย์
- ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 17 ตำแหน่ง 53 อัตรา (28 เม.ย. -31 พ.ค. 59)
- ภารกิจงานสวนและรักษาความสะอาด_31-05-2559
- มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก_30-05-2559
- การประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 5_27-05-2559
- เตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
- KM กองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 2_29-04-2559
- ประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 4/2559_27-04-2559
- ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัดนี้ - 31 พ.ค.59)
- เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัดนี้ - 24 มี.ค.59)
- ประชุมเตรียมงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2559
- ตัดแต่งต้นไม้ (ต้นสน)_20-04-2559
- สัมมาฑิฐิและสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร กองยานพาหนะฯ
- ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 17 ตำแหน่ง 52 อัตรา
- รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 17 ตำแหน่ง 52 อัตรา (9 มี.ค. -1 เม.ย. 59)
- มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2559
- จัดสถานที่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มก. 2559_6-04-2559
- ถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
- เตรียมความพร้อมร้านกาชาด ม.เกษตร_29-03-2559
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- ที่จอดจักรยานยนต์อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , 2_3-3-2559
- ปั่นครั้งที่ 4 โครงการคืนจักรยานสู่ มก._26-02-2559
- ส่งมอบงานรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
- กิจกรรมการปั่นครั้งที่ 3 “โครงการคืนจักรยานสู่ มก._19-02-2559
- กิจกรรมสัปดาห์ฆ่ายุงลาย มก._19-02-2559
- มอบรางวัลประกวดกายภาพ บางเขน ครั้งที่ 1
- MEA ENERGY SAVING BUILDING AWARD 2015
- ปั่น ประสานสัมพันธ์ เลียบคลองบางเขน
- โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 3 หรือ MEA Saving Award
- เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัดนี้ - 11 มี.ค.59)
- ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 16 ตำแหน่ง 50 อัตรา (12 - 22 ม.ค. 59)
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (12 - 29 ม.ค.59)
- ติดตามความก้าวหน้าด้านกายภาพและภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1/2559
- พ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงศูนย์เรียนรวมฯ 14-1-2559
- ประชุมบริหารภารกิจฯ ครั้งที่ 1/2559
- ขอความร่วมมือเปิดให้บริการสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 16 ตำแหน่ง 50 อัตรา (12 - 22 ม.ค. 59)
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี 2558
- มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2559  
- ปรับปรุงรางระบายน้ำและฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ (22/12/58)  
- ประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่ 12/2558  
- ติดตามผลการดำเนินงานกองยานพาหนะครั้งที่ 12 (13/11/58)  
- ประชุมร่วมกับแขวงการทางกรุงเทพ (281015)  
- ประชุม-ติดตามภารกิจ เตรียมความพร้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร 2558_21-10-2558  
- ก่อสร้างขอบทางถนน - คูน้ำประตูพหลโยธิน  
- เตรียมสถานที่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  
- รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ดูพื้นที่กายภาพและภูมิทัศน์ (14 ตค.58)  
- ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ หน้าโรงอาหารกลาง 2 (14 ตค.58)  
- ซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณแยก KU VILLE กับ อาคารสวัสดิการ 13 ตุลาคม 2558  
- ผลการพิจารณาคัดเลือกผุ้เช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
- เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (27 ต.ค-13 พ.ย.58)  
- ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (30 ก.ย.-22 ต.ค.58)  
- แผนการจราจรงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2558  
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถอาคารหอประชุม (1-18 พ.ย.58)  
- ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 17 ตำแหน่ง 50 อัตรา (11 ส.ค.-11 ก.ย.58)  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 12 ตำแหน่ง 35 อัตรา(30 ก.ย.-22 ต.ค.58)  
- จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์นายพาหนะ จำนวน 10 รายการ  
- ประชุมร่วมผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร 8 ตุลาคม 2558  
- ประชุมการบริหารงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ตุลาคม 2558  
- ขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ มก.  
- ติดตั้งเสาล้มลุก กั้นเส้นทางจักรยาน ถนนจงรักปรีชานนท์ แยกสระว่ายน้ำถึงแยกตึก 8  
- แผนการจราจรงาน "โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ประชุมหารือกับผู้แทนจากสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และร่วมตรวจดูพื้นที่  
- นายกสภาฯ มก. เป็นประธานเปิดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2558  
- งานและรักษาความสะอาด ลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืชน้ำ คลองริมสนามรักบี้ ตลอดความยาว  
- มอบนโยบายงานสวนและรักษาความสะอาด  
- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์เรียนรวม 1  
- ประชุมร่วมนิสิต การจัดกิจกรรมพัฒนา มก. ปี 2558  
- ประชุมหัวหน้างานร่วมกับตัวแทนนิสิต  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 17 ตำแหน่ง 50 อัตรา(11 ส.ค.-11 ก.ย.58)  
- งดให้บริการ และงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม มก.  
- ขอเชิญร่วมโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2558"  
- โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘"     ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  
- เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่บริเวณข้างบันไดทางขึ้นอาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
- ติดตามความก้าวหน้าการปรับภูมิทัศน์ (1 กันยายน 2558)  
- ตรวจพื้นที่และภูมิทัศน์ (21 สิงหาคม 2558)  
- ผู้บริหารมอบนโยบาย (19 สิงหาคม 2558)  
-งดจ่ายน้ำประปาวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.  
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
- ขอปิดการจราจรบนถนนจันทรสถิตย์ 26 กรกฎาคม 2558 ( 15.00 น. - 22.00 น. )  
- ปรับปรุงเส้นทาง มก. ถนนสุธรรมอารีกุล แยกสำนักการกีฬา-ถนนจันทรสถิตย์ แยก KU HOME  
- ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 ตำแหน่ง 46 อัตรา  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 ตำแหน่ง 46 อัตรา  
- เส้นทางการจราจรงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์" ปี 2558  
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ๑๕ ตำแหน่ง ๕๕ อัตรา  
- ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีพนักงานขับรถสวัสดิการ  
- มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ๑๕ ตำแหน่ง ๕๕ อัตรา  
- จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ    เงื่อนไขการจำหน่าย  
- ผังงานเกษตรแฟร์     หมายเลขโทรศัพท์     แผนการจราจร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558  
- งดให้บริการและเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถ อาคารหอประชุม มก.  
- การให้บริการสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558  
- แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกางเต็นท์โดม  
   
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี 2557
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  
- ชี้แจงกรณีคันชะลอความเร็วบริเวณทางแยกหอพักนิสิตหญิง  
- มาตรการรักษาความปลอดภัย อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
- มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
- เส้นทางเดินรถสวสัดิการ มก. ใหม่  
- คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพ กองยานพาหนะอาคารและสถานท  
- การกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำล้างถนน การทิ้งเศษขยะ เศษกิ่งไม้และใบไม้ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ประกาศการจัดการจราจร การจัดระเบียบการจอดรถ และการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอนภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา  
- แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดประตูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบด  
- ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงาน  
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร  
- การจัดอันดับ UI Green  
- นโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- คณะทำงานดำเนินการจัดการพลังงาน สำนักงานอธิการบดี  
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน  
- คณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบด  
- คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลิฟท์เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว  
- แผนมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน  
- กำหนดการปิดการจราจรปรับปรุงคูน้ำถนนระพีสาคริก ด้านตะวันตก  
- มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดราชการเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘  
- เลื่อนเวลาการปิดประตูวิภาวดี เนื่องจากกรมทางหลวงจะดำเนินการขายผิวจราจร  
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.  
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุมใหญ่  
- ปิดการให้บริการของกองยานพาหนะฯ 10 ตุลาคม 2557  
- รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา  
- รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา  
- จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  
- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจำปี 2557  
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.  
- ประกาศจำหน่ายบ้านพักบุคลากร ซอยพหลโยธิน ๔๕ จำนวน ๔ หลัง  
- มาตราการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรฯ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557  
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 12 ตำแหน่ง 42 อัตรา  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา  
- เปิดให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก. ตามปกติ  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปี 2556
   
+ การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานประจำปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ  
+ คำสั่งมอบอำนาจให้ลงนามในใบสำคัญรับเงิน และใบขออนุญาตเบิกจ่าย  
+ ระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  
+ ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายวงเงินทดรองราชการ อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ และการจัดซื้อ การจัดจ้างโดยใช้งบเงินรายได้ ( ประกาศ/ระเบียบ)  
   
- รางวัลจากการประกวด ผลงาน “โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ.2556"  
ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ รับมอบรางวัลจากการประกวด ผลงาน โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. เข้าร่วมการประกวด โดยได้รับรางวัลดีมาก ประเภทองค์กรภาครัฐ สาขาผู้ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1  
   
- มาตราการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรฯ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2557  
- ปิดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 เป็นระยะเวลา 4 วัน  
- การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ในงานประจำปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ  
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 15 ตำแหน่ง 46 อัตรา  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา  
- รายละเอียดเงื่อนไขในการจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  
- การจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา  
- งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมบริเวณลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.