" ผังเส้นทางด้านล่างนี้ท่านสามารถคลิ๊กที่ "ป้ายหยุดรถในผังเส้นทางเพื่อดูรายละเอียดเฉพาะป้ายนั้นๆและรถสวัสดิการที่ผ่าน"
Animation จำลองการวิ่งในเส้นทางเพิ่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
คลิ๊ก! l รถสวัสดิการสาย 1 l รถสวัสดิการสาย 2 l รถสวัสดิการสาย 3 l สายด่วนพิเศษ(ช.ม.เร่งด่วน)
ป้ายศาลาหกเหลี่ยม ป้ายอนุสาวรีย์ ป้ายประตู 1 งามวงค์วาน ป้ายสวนพันธ์ไม้ ป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ ป้ายสถาบันอาหาร ป้ายคณะวิศวฯ ป้ายบันฑิตฯ ,ส่งเสริมฯ ป้ายคณะประมง ป้ายคณะสังคม ป้ายอาคารจักรพันธ์ ตึก ศร.2 ,ศร.3 ป้ายสระว่ายน้ำ ป้ายสนามเทนนิส ป้ายศูนย์จุลินทรี ป้ายเพาะเลี้ยง ป้ายคณะสถาปัตย์ ป้ายอาคาร 50 ปี ป้ายสถาบันอาหาร 2 ป้ายสิ่งทอ ป้ายโรงอาหาร 2/2 ป้ายพุทธเกษตร ป้ายโรงนม ป้ายคณะอุสหกรรมเกษตร ป้ายเกษตรกล ป้ายคณะเกษตร ป้ายสวน 100 ปี ป้ายตึก ศร.1 ป้ายคณะวิทย์ฯ ป้ายโรงเรียนอนุบาล ป้ายคหกรรม ป้ายศูนย์หนังสือ ป้ายชีววิทยา ป้ายโภชนาการ ป้ายโรงอาหาร 2/1 ป้าย KU Green ป้ายคณะศึกษาศาสตร์ ป้ายหลังโรงเรียนสาธิตฯป้าย1 ป้ายหลังโรงเรียนสาธิตฯป้าย2 ป้ายกองยานพาหนะ ป้ายโครงการหลวง ป้ายหอพักหญิง ป้ายสนามอินทรีย์ 1 ป้ายสนามอินทรีย์ 2 ป้ายสำนักคอมฯ ป้ายบริหารธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ ป้ายโรงอาหาร 1 ป้ายกองกิจการนิสิต ป้ายสถานพยาบาล-ศูนย์กิจกรรม ป้าย KU Home ป้ายสหกรณ์ฯ ป้ายประตู 2 งามวงค์วาน ป้ายสำนักพิพิธภัณฑ์ ป้ายสนามตะกร้อ ป้ายสำนักกีฬา ป้ายสนามฮ็อคกี้ ป้ายหน้าโรงเรียนสาธิตฯ ป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ ป้ายสำนักคอมฯ ป้ายหอพักหญิง ป้ายกองยานพาหนะ-ประตูวิภาวดี
   50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8981-4 โทรสาร 0-2942-8988
   Vehicle, Building and Physical Plant Division. Kasetsart University Bangkok.
   Best View for Microsoft Internet Explorer 1024x768 Medium Text Size