การควบคุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ยาม


1. พื้นที่ควบคุมเขตการเรียนการสอน และควบคุมบัตรผ่าน จำนวน 10 จุด ประกอบด้วย   3. จุดปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จราจร

จุดสกัดที่ 1    ทางแยกคหกรรมศาสตร์

จุดสกัดที่ 2    ประตูงามวงค์วาน 2
จุดสกัดที่ 3    ทางแยกหน้าสนามฮอกกี
จุดสกัดที่ 4    ทางแยกหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่
จุดสกัดที่ 5    ทางแยกโรงเรียนสาธิตประถม
จุดสกัดที่ 6    ทางแยกคณะศึกษาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จุดสกัดที่ 7    ทางแยกพุทธเกษตร
จุดสกัดที่ 8    ทางแยกตึกปฐพีวิทยา
จุดสกัดที่ 9    ทางแยกอาคารบริหารเก่า
จุดสกัดที่ 10  ทางแยกอาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี

 
จุดที่ 1   ประตูงามวงค์วาน 1

จุดที่ 2   แยกอาคารบริหารเก่า
จุดที่ 3   แยกปฐพีวิทยา
จุดที่ 4   แยกอาคารสิ่งทอ
จุดที่ 5   แยกหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่
2. การควบคุมประตูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   4. ศูนย์แจ้งเหตุ  "ศูนย์เกษตรรวมใจ"

2.1  จัดเจ้าหน้าที่ยามประจำประตู วันราชการและวันหยุด

       ระหว่างเวลา  07.00 - 16.00 น.
       ระหว่างเวลา  16.00 - 24.00 น.
       ระหว่างเวลา  24.00 - 07.00 น.
2.2  กำหนดเวลาปิด - เปิดประตู
     - ประตูงามวงค์วาน 1 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
     - ประตูพหลโยธิน 1, ประตูพหลโยธิน 2
       ประตูงามวงค์วาน 2 และประตูวิภาวดี
       เปิด เวลา  05.30 - 24.00 น.
 
โทร. 579-5526

สายใน 1260 และ 1460
มือถือ (01) 643-5123  เพจเจอร์  141-142 เรียก 4957011
สถานที่ งานรักษาความปลอดภัย ประตูงามวงค์วาน 2 และ
ป้อมยามประตูงามวงค์วาน 1