ปุ่มลงทะเบียนจะแสดงเมื่อถึงเวลา 8.30 น.โดยการรีเฟรชหน้าจอหรือกดปุ่ม F5 1 ครั้ง
 
 
 
                                                             ข้อแนะนำ
                                                                     - ปุ่มลงทะเบียนจะแสดงตามเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น ตรวจสอบเวลามาตรฐาน Click
                                                                     - การรีเฟรชหน้าจอหรือกด F5 อย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุทำให้เว็ปล่ม
                                                                     - กรณีเว็ปล่มการลงทะเบียนจะดำเนินต่อไปจนมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน
                                                                     - ตรวจสอบประกาศต่างๆได้ที่ปุ่มตรวจสอบรายชื่อผู้จองที่จอดรถอาคารงามวงศ์วาน 1
                                                                     - กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนมิเช่นนั้นจะยกประโยชน์ให้ผู้อยู่ลำดับถัดไป