ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ                                                         

+ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
+ รายงานประจำปี 2560    [ ดูทั้งหมด ]
+ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560   [ ดูทั้งหมด ]
+ ภาพกิจกรรม    [ ดูทั้งหมด ]  

 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- คู่มือ ปี 2557
- คู่มือ ปี 2553
- คู่มือ ปี 2550
 
 
ผลการดำเนินงานประจำเดือน...
- มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561 - เมษายน 2561
       
ผลดำเนินงานย้อนหลัง...
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / สมัครงาน
 
- แผนการจราจรงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2561"
- ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
- กำนหดค่าอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถและอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ ของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
 
- คณะกรรมการดำเนินการจัดการพลังงาน-นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
 
ประกาศย้อนหลัง...
 
 

- ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า พื้นที่ส่วนกลาง มก. บางเขน
- ผลการดำเนินงานโครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ประจำปี 2560
- เพิ่มสายเสริมพิเศษ รถโดยสารสวัสดิการ มก.
- เพิ่มจุดบริการรับ-ส่ง รถสวัสดิการ มก. สะพานลอยข้ามสี่แยกเกษตร
- เส้นทางเดินรถสวัสดิการ มก. ใหม
- ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน
- ขอความร่วมมือ งดจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- แจ้งเวลาเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางบนถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
- ข้อมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้ากรมประมง
- เส้นทางจักรยานภายใน มก. บางเขน
 
* รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(แบบหนังสือภายใน , แบบหนังสือภายนอก , แบบประกาศ , แบบคำสั่ง )
 
 
ประกาศย้อนหลัง...
 
 
 
 
 
กฏความปลอดภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ

 

 

 
 
 
     

ติดต่อขอใช้อาคารโรงละคร
และบริเวณโดยรอบสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ

ได้ที่งานอาคารและสถานที่ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ที่ตั้ง อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 ด้านถนนวิภาวดีรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2942-8981-4 โทรสาร 0-2942-8988
จองบัตร / จำหน่ายบัตรจอดรถ
เปิดจำหน่ายบัตรจอดรถรายเดือน ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
ติดต่อที่ อาคารจอดรถ หรืองานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2942-8981-4 โทรสาร 0-2942-8988

ขอบเขตการดูแลพื้นที่สีเขียว และคูคลอง มก.

เส้นทางเดินรถสวัสดิการ มก. ใหม่

เส้นทางเดินรถทางเดียว ถนนชูชาติกำภู